ΓΑΤΣΩΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αναπληρωτής Διευθυντής
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής (Δ.Ε.Δ.Α)

 

 Γραμματεία: Ιωαννίδου Μαριλένα

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (1ος Ορ.-Γρ. 1)