Προσκαλούμε τους Eκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, των Ειδικών Σχολείων Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής περιοχών Ελευσίνας & Ζεφυρίου σε σεμινάριο με θέμα: 

«Αξιολόγηση της αδρής κίνησης σε μαθητές με εγκεφαλική παράλυση» 

το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 22η Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00- 02.00μ.μ. στο Γραφείο Σχολικών Συμβουλών Δ.Α. Στο σεμινάριο πρόκειται να διδάξει  ο Δρ. Χρυσάγης Νικόλαος και  ο αρ. έγρκισης  Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής είναι: 5112/10.4.2013 

Επίσης και εφόσον δεν παρακωλύεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μπορούν να το παρακολουθήσουν και εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων της Δυτ. Αττικής

                                                                  

Ο Σχολικός Σύμβουλος  Φυσικής Αγωγής

Μπασχαλής  Συμεών