Έκθεση της Επαγγελματικής Σχολής Ασπροπύργου.

15-19  Απριλίου 2013 στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Ασπροπύργου. 

Δελτίο τύπου  

Αφίσα