Σας υπενθυμίζουμε ότι αναβάλλεται για τον Ιούνιο το Φεστιβάλ Σχολικών Δραστηριοτήτων.

 

Οι Υπεύθυνοι των Καινοτόμων Δράσεων