Συνημμένα υπάρχει το  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ που έχει διαμορφώσει η  ΕΨΥΠΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ΔΑΦΝΗ III. Στο εγχειρίδιο υπάρχουν ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

 
Θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο για δραστηριότητες στις πρώτες τάξεις Γυμνασίου.

Επίσης το θεωρητικό πλαίσιο που αναφέρεται στην αρχή του εγχειριδίου αποτελεί χρήσιμη και σύντομη περιγραφή του φαινομένου της βίας στα σχολεία.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ