Αγαπητοί/ες συνάδελφοι/ισσες, 

 

Σας αποστέλλουμε διευκρινίσεις σχετικά με την υλοποίηση του διήμερου προβολής των σχολικών δραστηριοτήτων.
 
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία
 
Οι Υπεύθυνοι των Σχολικών Δραστηριoτήτων Δυτ. Αττικής