ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

   Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν, μέχρι τη λήξη της θητείας (31-07-2015), καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτικής Αττικής, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής, από 26-08-2013 μέχρι 05-09-2013.  

 

Πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων

 

 Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Αττικής


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2013-2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ 2013-2014

 

Σας ενημερώνουμε ότι η  καταχώρηση των αιτήσεων αναπληρωτών – ωρομισθίων θα γίνεται από τις 08:30 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. 

 

Εκ μέρους της Δ/νσης Δ.Ε. Δυτικής Αττικής

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων

Τηλ.: 2105541540
______________________________________________________________________________________

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ που περιλαμβάνονται στον πίνακα του πρώτου συννημένου αρχείου και ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στη υπ. αριθμ. πρωτ. 93489/Δ2/12-07-2013 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προσωπικού του ΥΠΑΙΘ, (δηλ. δεύτερο συννημένο αρχείο), να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Δυτικής Αττικής, την Υπεύθυνη Δήλωση με συννημένα τα αντίστοιχα διακιολογητικά, εμπρόθεσμα, έως τη Δευτέρα 15/07/2013 και ώρα 14:00, προκειμένου να διαβιβασθούν στο Υπουργείο.

Ειδικότητες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Εγκύκλιος Διεύθυνσης Προσωπικού 

 

 Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Αττικής