(ΠΡΑΞΗ 21.03-09-12) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ B ΦΑΣΗΣ 

(ΠΡΑΞΗ 21.03-10-12) ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

(ΠΡΑΞΗ 21.03-10-12) ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

(ΠΡΑΞΗ 20.28-09-12) ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ


3 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΑΞΗ 20.28-09-12: ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

 


2 Οκτωβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - 2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 


1 Οκτωβρίου 2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Β’ ΦΑΣΗ)

Καλούνται οι συνάδελφοι οι οποίοι είναι:

  1. Λειτουργικά υπεράριθμοι.
  2. Στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
  3. Όσοι ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ.
  4. Αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ.
  5. Εκπ/κοί από μετάταξη.
  6. Νεοδιόριστοι εκπ/κοί.
  7. Αναπληρωτές εκπ/κοί.

να καταθέσουν αίτηση τοποθέτησης μέχρι και την Τρίτη 02-10-2012 ώρα 14:00,στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Αττικής. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με σειρά προτεραιότητας όπως παραπάνω, βάσει της περιοχής μετάθεσης και των μορίων. Στην αίτησή σας θα αναγράφετε την περιοχή μετάθεσής σας, το σχολείο οργανικής θέσης (όσοι έχουν) ή στη Διάθεση ΠΥΣΔΕ καθώς και τα μόριά σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Υπενθυμίζουμε ότι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης όλοι οι εκπ/κοί οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο σχολείο με απόφαση ΠΥΣΔΕ και δεν έχουν αποσπασθεί σε άλλο ΠΥΣΔΕ ή άλλο φορέα. Όσοι δεν υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης θα τοποθετηθούν ή θα διατεθούν για συμπλήρωση ωραρίου υποχρεωτικά από το ΠΥΣΔΕ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Όσοι συνάδελφοι των κατηγοριών 2,3,4,5,6,7 με αίτησή τους επιλέξουν σχολείο άλλης περιοχής θα πάρουν τα μόρια του σχολείου που θα υπηρετήσουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι κλάδοι που έχουν κοινές πρώτες αναθέσεις έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τα κενά που αφορούν τους κλάδους αυτούς και να τοποθετηθούν με βάση τα μόριά τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 4: Στον κλάδο ΠΕ04:
Α) Όπου το κενό δίνεται σε ολόκληρο τον κλάδο έχουν δικαίωμα όλοι οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 να το διεκδικήσουν με τα μόρια τους.
Β) Όπου το κενό δίνεται σε ειδικότητα, στη κάλυψη του κενού προηγείται η συγκεκριμένη ειδικότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική αίτηση ακολουθούν οι άλλες ειδικότητες με βάση τα μόρια τους.
Γ) Όπου το κενό του κλάδου ΠΕ04 είναι αναλυτικά καταμερισμένο σε όλες τις ειδικότητες προηγείται η ειδικότητα με τις περισσότερες ώρες και σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική αίτηση ακολουθούν οι άλλες ειδικότητες με βάση τις ώρες κάλυψης και τα μόρια τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 5: Οι εκπ/κοί που θα ζητήσουν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ θα αναγράψουν αναλυτικά στην αίτησης τους τα μόρια απόσπασης όπως αυτά αναφέρονται στην Απόφαση για τις αποσπάσεις των εκπ/κών του Υπουργείου Παιδείας για το 2012-2013. Υπάρχει αναλυτικός πίνακας υπολογισμού των μορίων στο έντυπο αίτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 6: Οι εκπαιδευτικοί που έχουν έρθει από άλλο ΠΥΣΔΕ να αναγράψουν τα μόρια με τα οποία αποσπάστηκαν στην αίτηση τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 7: Στα κενά των ειδικών σχολείων Ελευσίνας μπορούν να καταθέσουν αίτηση όσοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν επιμόρφωση ή ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή. Μαζί με την αίτηση θα καταθέσουν και τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 8: Όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση τοποθέτησης στον ιστότοπο της ΔΕΔΑ, στην καρτέλα Στοιχεία Εκπαιδευτικών ή μπορεί να τη στείλουν και με φαξ στο 210-5549069. Προσοχή! Όταν αποστέλλεται με φαξ, θα πρέπει στη συνέχεια να επιβεβαιώνεται τηλεφωνικά ότι έφτασε στο 210-5549406.

Τα κενά έχουν δικαίωμα να τα δηλώσουν όλοι οι εκπ/κοί. Στις προτιμήσεις τους μπορούν να δηλώσουν και σχολεία στα οποία δεν εμφανίζεται κενό στον πίνακα, το οποίο όμως μπορεί να προκύψει από ενδεχόμενη μετακίνηση συναδέλφου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/ΒΜΙΑΣ ΕΚΠ. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ Β' ΦΑΣΗΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήλωση τοποθέτησης

Ηλεκτρονική υποβολή