Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά Β' Φάσης

Ανακοίνωση για τοποθετήσεις σε οργανικά κενά Β' Φάσης 

Πίνακας οργανικών κενών Β' Φάσης 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά Α' Φάσης - Ανακοινοποίηση

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά Α' Φάσης 

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής 

Ανακοίνωση για τοποθέτηση σε οργανικά κενά 

Δήλωση οργανικών τοποθετήσεων 

Πίνακας οργανικών κενών 

Πίνακας μορίων εκπαιδευτικών - Ανακοινοποίηση 2

Πίνακας μορίων εκπαιδευτικών - Ανακοινοποίηση 1 

Πίνακας μορίων εκπαιδευτικών - Ανακοινοποίηση

Πίνακας μορίων εκπαιδευτικών 

Πίνακας μορίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής