ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

     Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση Αναπληρωτών Υπευθύνων: α) Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Δυτ. Αττικής και β) Συμβουλετικού Σταθμού Νέων Δυτ. Ατιικής, να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο ΠΥΣΔΕ Δυτ. Αττικής από 23-09-2013 μέχρι 27-09-2013 μαζί με βιογραφικό σημείωμα. 

Αναπληρωτή Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Αναπληρωτή Υπευθύνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε Λειτουργικό Κενό με τη Πράξη ΠΥΣΔΕ 15/13-09-2013, οφείλουν την Δευτέρα 16/09/2013 να παρουσιασθούν στο σχολείο της νέας τους τοποθέτησης.                                                      


 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

   Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στους κυρωθέντες αξιολογικούς πίνακες υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων (Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων) Β/θμιας Εκπ/σης και δεν τοποθετήθηκαν σε θέση Διευθυντή, να υποβάλουν σχετική αίτηση για την τοποθέτηση στις κενές θέσεις Διευθυντών των: 2ου ΓΕΛ Άνω Λιοσίων και Γυμνασίου Νέας Περάμου μέχρι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/09/2013.

Πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών - Ανακοινοποίηση 

Πλήρωση κενούμενων θέσεων Διευθυντών