ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν σε Λειτουργικό Κενό με τη Πράξη ΠΥΣΔΕ 15/13-09-2013, οφείλουν την Δευτέρα 16/09/2013 να παρουσιασθούν στο σχολείο της νέας τους τοποθέτησης.      


Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών - Ανακοινοποίηση 1 

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών - Ανακοινοποίηση 

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών 

Πίνακας Λειτουργικών κενών - Ανακοινοποίηση 1 

Πίνακας Λειτουργικών κενών - Ανακοινοποίηση 

Πίνακας Λειτουργικών κενών 

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 

Δήλωση τοποθέτησης