Διάθεση εκπ/κών κλάδου ΠΕ11 στην Α/θμια Εκπ/ση 

Διάθεση εκπ/κών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ16, ΠΕ19-20 στην Α/θμια Εκπ/ση  

Διάθεση εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20 στην Α/θμια Εκπ/ση - Ανακοινοποίηση 

Διάθεση εκπ/κών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20 στην Α/θμια Εκπ/ση 

Διάθεση εκπ/κών κλάδου ΠΕ06 στην Α/θμια Εκπ/ση - Ανακοινοποίηση 

Διάθεση εκπ/κών κλάδου ΠΕ06 στην Α/θμια Εκπ/ση 


ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ

      Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16 και ΠΕ19-20 που ανήκουν στη Δ.Ε. Δυτικής Αττικής και επιθυμούν να διατεθούν στην Α/θμια Εκπ/ση να το δηλώσουν μέχρι την Παρασκευή 13-09-2013 και ώρα 12:00 π.μ. 

       Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στα σχολεία να ενημερωθούν ενυπόγραφα με ευθύνη των Δ/ντών των σχολείων.