Το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δυτ. Αττικής με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με την Ομάδα Τεχνικής Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών & Διοικητικών Μονάδων του Ι.Τ.Υ.Ε. – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ προτίθεται να πραγματοποιήσει στα πλαίσια της δράσης «Προώθηση λύσεων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικό ανοικτού κώδικα» του έργου «Στηρίζω», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Αττικής, με σκοπό την επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής για την δυνατότητα εγκατάστασης και παιδαγωγικής αξιοποίησης λύσεων ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα στο Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ).