Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου 8 

Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου 7 

Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου 6 

Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου 5 

Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου 4 

Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου 3 

Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου 2 - Ανακοινοποίηση 

Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου 2 


Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών 7 

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών 6 

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών 5 

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών 4 

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών 3 

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών 2 - Ανακοινοποίηση 

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών 2 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Με βάση τον Ν. 4186/2013 το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΣ εντάσσεται οργανικά αυτοδικαίως στο εκπαιδευτικό προσωπικό, εντός της ίδιας Διεύθυνσης, των ΕΠΑΛ. Το ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής ανέβαλλε τις Λειτουργικές Τοποθετήσεις για την επόμενη εβδομάδα.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών 1