Παρακαλούνται οι κάτοχοι Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οικοδιδασκαλιών, να ανανεώσουν τις άδειες ίδρυσής τους από 1-10-2012 έως 31-10-2012, είτε αποστέλλοντας ταχυδρομικώς τα έγγραφα, είτε προσκομίζοντάς τα οι ίδιοι.

Σε περίπτωση καθυστέρησης, μετά την 1η Νοεμβρίου θα επιβάλλεται πρόστιμο 15€ ημερησίως.

Διαβάστε περισσότερα