Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους για θέματα που αφορούν στην ιδιωτική εκπαίδευση (άδειες διδασκαλίας, άδειες ίδρυσης/ανανέωσης φροντιστηρίων και ΚΞΓ κλπ), ότι μπορούν πλέον να απευθύνονται για εξυπηρέτησή τους και στα ΚΕΠ.