Σας προσκαλώ σε επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής με θέμα: «Εκμάθηση Βασικών Δεξιοτήτων της Χειροσφαίρισης »το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 14 Μαΐου  2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 - 2.00 μ. μ. στο κλειστό γυμναστήριο Αγίου Νικολάου Άνω Λιοσίων.

Ο αριθμός έγκρισης από την Περιφερειακή Δ/νση Αττικής είναι: Αρ.Πρωτ.: 5915/ 29.04.2014

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Αττικής.

      Παρακαλώ να αναρτηθεί η παρούσα Πρόσκληση  στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου και οι Διευθυντές  των Σχολείων να τροποποιήσουν το πρόγραμμα για να διευκολυνθεί η  συμμετοχή των συναδέλφων στο σεμινάριο.

  

                                                                         Με εκτίμηση

                                                         Ο Σχολικός Σύμβουλος  Φυσικής Αγωγής

                                 στη Δυτική Αττική

                                Μπασχαλής   Συμεών