Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στην Διάθεση ΠΥΣΔΕ της Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής, να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας την 01/09/2014, στο σχολείο της τελευταίας τους προσωρινής τοποθέτησης. Για τους εκπαιδευτικούς που έχουν έρθει με μετάθεση, στο link που ακολουθεί, φαίνονται τα σχολεία προσωρινής τοποθέτησής τους.

Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση 

 

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Αττικής