ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ

    Παρακαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16 και ΠΕ19-20 που ανήκουν στην Δ.Ε. Δυτικής Αττικής και επιθυμούν να διατεθούν στην Α/θμια Εκπ/ση να το δηλώσουν μέχρι την Δευτέρα 08-09-2014 και ώρα 14:00 μ.μ.

    Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στα σχολεία να ενημερωθούν ενυπόγραφα με ευθύνη των Δ/ντών των σχολείων.