Αξιότιμοι/ες συνάδελφοι/ισσες,

Προς διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτουμε:
1. την εγκύκλιο των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2014-2015  επισημαίνοντας τα σημεία που έχουν διαφοροποιηθεί από τις προηγούμενες. Αυτά είναι: οι παράγραφοι 1.3 (δαπάνες υλοποίησης), 1.4.3 (ωράριο και συμμετοχή εκπαιδευτικών), 1.7 (προθεσμία υποβολής. ΠΡΟΣΟΧΗ! υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 24/10/2014), 1.8 (Κοινωνικό Σχολείο και Σχολικές Δραστηριότητες), 2.4 ( Προγράμματα eTWINNING) και η παράγραφος 2.5 στην οποία περιγράφεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  Εrasmus+.
2. Το έντυπο Σχεδίου Υποβολής
3. Υπόδειγμα ονομαστικής κατάστασης μαθητών.

Σας υπενθυμίζουμε ότι όλα  τα δικαιολογητικά,
α) σχέδιο υποβολής προγράμματος,
β) ονομαστική κατάσταση μαθητών στην οποία θα αναφέρονται το τμήμα και η τάξη, 
γ) αντίγραφο της πράξης συλλόγου στην οποία θα αναγράφονται το είδος του προγράμματος, ο τίτλος, ο/η υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια, οι συμμετέχοντες  και αν υπάρχει συμπλήρωση ωραρίου, εθελοντική συμμετοχή ή αν υπόκεινται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1.3 της εγκυκλίου και
δ) Διαβιβαστικό,
θα πρέπει να αποσταλούν στην Διεύθυνση ΔΕΔΑ μέχρι την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014

Έντυπο σχεδίου Υποβολής  

Εγκύκλιος σχολικών δραστηριοτήτων  

 

Ονομαστική κατάσταση μαθητών