Αξιότιμοι/ες Δ/ντες/τριες

σας αποστέλλουμε έγγραφο σχετικό με την υλοποίηση Επιμορφωτικού σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς που διοργανώνει η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της  Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής σε συνεργασία με την Γ' Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου "ΑΤΤΙΚΟΝ".
Επισυνάπτονται η αίτηση συμμετοχής και το πρόγραμμα του Σεμιναρίου.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί.

 

Πρόγραμμα σεμιναρίου 

Αίτηση Συμμετοχής  

Με εκτίμηση

Χριστίνα Παπαπανούση
Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας
Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης
Δυτικής Αττικής