Σας προσκαλώ σε επιμορφωτικό σεμινάριο εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγήςμε θέμα: «Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στην Οργάνωση Εκδηλώσεως στην Εκπαίδευση Αναφορές και Προσεγγίσεις »το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 - 2.00 μ. μ. στο αμφιθέατρο του 2ου Γ Ε Λ Ελευσίνας « Πυρουνάκειο».

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, Πρωτοβάθμιας και Δυτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δυτικής Αττικής.

      Παρακαλώ να αναρτηθεί η παρούσα Πρόσκληση  στον πίνακα ανακοινώσεων του Σχολείου και οι Διευθυντές  των Σχολείων να τροποποιήσουν το πρόγραμμα για να διευκολυνθεί η  συμμετοχή των συναδέλφων στο σεμινάριο.

 

 

 

                                                                         Με εκτίμηση

                                                         Ο Σχολικός Σύμβουλος  Φυσικής Αγωγής

στη Δυτική Αττική

 

 

 

                                                                 Μπασχαλής   Συμεών