Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Δημιουργία Σχεδίων Μαθήματος με χρήση του Boîte à Outils» αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Μαρτίου, 12.00 – 14.00, στο 3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας (Γυφτέα 27 – Ελευσίνα).

Θα επακολουθήσει συζήτηση – σχολιασμός για τη διδακτική του μαθήματος της γαλλικής γλώσσας.

Παρακαλούνται οι κ. Διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς για την αναβολή και να τους διευκολύνουν προκειμένου να συμμετάσχουν στη συνάντηση στις 26/3, φροντίζοντας παράλληλα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

 Παρακαλούνται οι κ. συνάδελφοι να λάβουν γνώση ενυπόγραφα. 

 

                                                                  

                                                                                   Η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ05

 

                                                                       Γεωργία Αθανασοπούλου