ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


   Οι προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που έχουν έρθει με μετάθεση στη Δ.Ε. Δυτικής Αττικής, θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των οριστικών τοποθετήσεων. Όσοι από αυτούς, λάβουν οργανική τοποθέτηση, θα κάνουν ανάληψη και θερινή υπηρεσία στην εν λόγω σχολική μονάδα, ενώ όσοι παραμείνουν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ θα κάνουν στη σχολική μονάδα προσωρινής τοποθέτησης.

   Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε φορείς, θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας την 01-09-2015.