Σας διαβιβάζουμε έγγραφο των Σχολικών Συμβούλων της Δ.Δ.Ε Δυτικής Αττικής με το οποίο καλούν τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων που έχουν αναλάβει ή θα αναλάβουν την υλοποίηση των Βιωματικών Δράσεων (Σχολική και Κοινωνική Ζωή, Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης, Φύση και Άσκηση, Τοπική Ιστορία, Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφορία, ΣΕΠ) να παρακολουθήσουν παράλληλα επιμορφωτικά εργαστήρια, που θα πραγματοποιηθούν στις 13 και 15 Οκτωβρίου 2015.

 Οι αιτήσεις συμμετοχής, να σταλούν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση grss@dide-dytik.att.sch.grέως την Τετάρτη 7/10/2015.

Από το Γραφείο Σχολικών συμβούλων ΔΕ Δυτικής Αττικής 

 

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ