Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής διά της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δυτ. Αττικής και την  Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Πρώτες Βοήθειες στο Σχολείο και Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση».

Το σεμινάριο  απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και έχει σαν σκοπό την ενημέρωσή τους σε θέματα Πρώτων Βοηθειών  με τα οποία έρχονται σε επαφή στην καθημερινότητά τους. 

Το σεμινάριο  θα πραγματοποιηθεί στις 15 Απριλίου 2016 και ώρες 16:30μμ έως 20.00μμ στο 4ο Δημ. Σχολείο Μάνδρας, συνοικία Παπακώστα 62, Μάνδρα, τηλ. 2105556248.

Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής

Παρακαλούμε να ενημερωθούν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί.  

Χριστίνα Παπαπανούση

Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας

Αίτηση Συμμετοχής