«Ενημέρωση – Διαχείριση – Προστασία της σχολικής κοινότητας της Δυτικής Αττικής από Σεισμικό Κίνδυνο»

μετατίθεται για την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017 κατά τις ώρες 12.00–15.30μμ στο ΚΠΕ Ελευσίνας.

Σε τυχόν περίπτωση αδυναμίας κάποιου από τους συμμετέχοντες να παραστεί στην ημερίδα, παρακαλούνται οι Διευθυντές να ορίσουν αντικαταστάτη.

 

«Ενημέρωση – Διαχείριση – Προστασία της σχολικής κοινότητας της

 

Δυτικής Αττικής από Σεισμικό Κίνδυνο»

 

Πρόγραμμα Ημερίδας