«Κατ΄ εξαίρεση και μόνο μετά από αίτημα του εκπαιδευτικού, δύναται να διατεθεί σε Δ.ΙΕΚ που βρίσκεται σε διαφορετική περιοχή αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από εκείνης της οποίας είναι τοποθετημένος ο εκπαιδευτικός, εντός της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.» σύμφωνα με την παραπάνω Υ.Α.

Σημειώνεται ότι πρώτα θα καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων της περιοχής μας.