Προσκλήσεις 2018-2019

Ενεργές

ΓΕΛ Μάνδρας | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη στις 01-05/02/2019| Προσφορές έως και 19/12/2018

Γ/σιο Μαγούλας | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Φλοίσβο στις 20/12/2018| Προσφορές έως και 17/12/2018

1ο Γ/σιο Μεγάρων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Ελευσίνα στις 20/12/2018| Προσφορές έως και 17/12/2018

ΓΕΛ Νέας Περάμου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Αθήνα στις 19/12/2018 | Προσφορές έως και 17/12/2018 

1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Ίδρυμα Ευγενίδου στις 15/01/2019| Προσφορές έως και 17/12/2018

2ο Γ/σιο Ασπροπύργου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Ελευσίνα στις 21/12/2018| Προσφορές έως και 14/12/2018