Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτοκόλλου 26586/Ε2/16-2-2017 εγκυκλίου μεταθέσεων του Υπουργείου Παιδείας ανακοινώνουμε τους τελικούς πίνακες με τα μόρια των αιτήσεων των εκπαιδευτικών που ανήκουν στο ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής οι οποίοι προέκυψαν μετά την εξέταση των ενστάσεων των εκπαιδευτικών από το οικείο ΠΥΣΔΕ (πράξη 6/23-3-2017).

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Τηλ.:2105546841