Σας ανακοινώνουμε τον πίνακα με τα μόρια  βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών που υπέβαλαν σχετική ηλεκτρονική αίτηση σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 26586/Ε2/16-2-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

Επισημαίνεται ότι στις σχετικές αιτήσεις δεν έχουν υπολογιστεί τα μόρια συνυπηρέτησης και εντοπιότητας επειδή δεν έχουν δηλωθεί σχολεία του δήμου εντοπιότητας και συνυπηρέτησης. Ωστόσο στην ηλεκτρονική αίτηση έχουν επιλεχθεί τα πεδία εντοπιότητας και συνυπηρέτησης στις περιπτώσεις στις οποίες προσμετρούνται τα αντίστοιχα μόρια.