Η παράσταση αφιερώνεται στον εκλιπόντα Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, 

Αργύριο Αργυρίου.