Εγκύκλιος μεταθέσεων υπ’ αριθμ. 190079/Ε2/06-11-2017

Εφιστούμε την προσοχή σας στα παρακάτω:

1 .Η υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης, βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του online συστήματος (https://teachers.minedu.gov.gr) από 6/11/2017  μέχρι τις 20/11/2017 και ώρα 15:00.

2 .Άπαντες οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ πρέπει να υποβάλλουν μόνο ηλεκτρονικά αίτηση για οριστική τοποθέτηση εντός των παραπάνω προθεσμιών.

3. Τα δικαιολογητικά που μοριοδοτούνται (πιστοποιητικό εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, οικογενειακής κατάστασης κτλ) πρέπει να είναι πρόσφατα εντός τελευταίου τριμήνου και αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο μέιλ

dioikitika@dide-dytik.att.sch.gr  με τον τρόπο που περιγράφεται στη σελίδα πέντε και έξι της εγκυκλίου.

 

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Τηλ.:2105546841

 

Φαξ:2105549406