Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι από 08-12-2017 έως και 14-12-2017 (ώρα 15:00) έχουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων βάσει της υπ΄αριθμ.208089/Ε1/28-11-2017 εγκυκλίου.

 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Τηλ.:2105546841