Η Διεύθυνση  Β/θμιας  Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής δια των  γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ, οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο-εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με θέμα : 

 «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην υλοποίηση και παρουσίαση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης».

 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί  στην χρήση των εφαρμογών του Microsoft Office (Power Point και Word) καθώς και προγράμματα διαχείρισης-επεξεργασίας εικόνας και ήχου στην υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.