Ανακοινοποιούμε στο ορθό τον πίνακα Οργανικών Κενών- Πλεονασμάτων για τους Υπεράριθμους Εκπ/κούς.

- Πίνακας Οργανικών Κενών - Πλεονασμάτων (για Υπεραριθμους)