Ανακοινοποιούμε τα οργανικά κενά-πλεονάσματα για τους υπεράριθμους εκπ/κούς και τις υπεραριθμίες και ανακοινώνουμε ότι μετά από ενημερωτικό μήνυμα από το ΥΠΠΕΘ, η διαδικασία οργανικών τοποθετήσεων έχει ανασταλεί μέχρι νεωτέρας, καθώς με την έκδοση του ΠΔ56/11-6-2019 «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.», τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις του αρ. 28 του ν.2190/94 περί απαγόρευσης έκδοσης των πράξεων που αφορούν σε υπηρεσιακές μεταβολές από την προκήρυξη των εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος.

 - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1

 - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ