ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΝΕΤ ΔΙΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπεύθυνος : Τσίγκος Αναστάσιος
Τεχνικός Υπεύθυνος : Νάκας Βασίλειος

Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης
Δυτ. Αττικής
Γραφείο ΚΕ ΠΛΗΝΕΤ
Ρήγα Φερραίου 70
19200 Ελευσίνα
Τηλ: 210 5546841
Fax: 210 5565124
e-mail: plinet@dide-dytik.att.sch.gr