ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αν το σχολείο σας έχει ανεβάσει σελίδες στο internet παρακαλώ στείλτε μας ένα mail για την ενημέρωση της κατάστασης των σχολείων της Δυτ. Αττικής.


ΓΥΜΝΑΣΙΑ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Tσαρούχη & Παρθένη - 13341 - Ανω Λιόσια - 2102472838
mail@1gym-an-liosion.att.sch.gr
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Λούρου 19 - 13341 - Ανω Λιόσια - 2102470555
mail@2gym-an-liosion.att.sch.gr
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Ορθοδοξίας - 13341 - Ανω Λιόσια - 2102470470
mail@3gym-an-liosion.att.sch.gr
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Αγ. Μαρίνης 21 - 19300 Ασπρόπυργος - 2105572306
mail@1gym-asprop.att.sch.gr
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Σωκράτους & Σόλωνος - 19300 - Ασπρόπυργος - 2105575505
mail@2gym-asprop.att.sch.gr
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Γερμανικά - 19300 - Ασπρόπυργος - 2105570769
mail@3gym-asprop.att.sch.gr
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Γκόρυτσα - 19300 - Ασπρόπυργος - 2105598015
mail@4gym-asprop.att.sch.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΙΛΛΙΩΝ
Βίλλια - 19012 - Βίλλια - 2263022282
mail@gym-villion.att.sch.gr
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γυφτέα 27 - 19200 Ελευσίνα - 2105546634
mail@1gym-elefs.att.sch.gr
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Χατζηδάκη & Νικολαϊδη - 19200 - Eλευσίνα - 2105540539
mail@2gym-elefs.att.sch.gr
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γυφτέα 27 - 19200 - Ελευσίνα - 2105542735
mail@3gym-elefs.att.sch.gr
4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Νικολαίδη & Χατζηδάκη - 19200 Ελευσίνα - 2105542066
mail@4gym-elefs.att.sch.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ
Ερυθρες - 19008 - Ερυθρές - 2263062781
mail@gym-eryth.att.sch.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
Θερίσου & Κρυστάλλη - 13451 - Ζεφύρι - 2102475198
mail@gym-zefyr.att.sch.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Ομήρου 4 - 19600 - Μαγούλα - 2105559258
mail@gym-magoul.att.sch.gr
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ
Πεύκα Κωστήλι - 19600 - Μάνδρα - 2105555100
mail@1gym-mandr.att.sch.gr
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
Μουσείου 1 - 19100 - Μέγαρα - 2296028131
mail@1gym-megar.att.sch.gr
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
Μουσείου 1 - 19100 - Μέγαρα - 2296023110
mail@2gym-megar.att.sch.gr
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
Κουρκούρια - 19100 - Μέγαρα - 2296024605
mail@3gym-megar.att.sch.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Φανερωμένης 1 - 19006 - Ν. Πέραμος - 2296032282
mail@gym-n-peram.att.sch.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ
Σοφοκλή Βενιζέλου 11 - 13341 - Φυλή - 2102411165
mail@gym-fylis.att.sch.gr

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Θεοφίλου & Βολάκη - 13341 - Ανω Λιόσια - 2102484084
mail@gym-esp-an-liosion.att.sch.gr
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ
Εργατικές Κατοικίες - 19600 - Μάνδρα - 2105561720
mail@gym-esp-mandr.att.sch.gr

ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ
1ο ΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝ ΛΙΟΣΙΩΝ
Θεόφιλου & Βολανάκη - 13341 - Ανω Λιόσια - 2102471330
mail@1lyk-an-liosion.att.sch.gr
2ο ΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝ ΛΙΟΣΙΩΝ
Μπουμπουλίνας & Νικηταρά - 13341 - Ανω Λιόσια - 2102473713
mail@2lyk-an-liosion.att.sch.gr
3ο ΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝ ΛΙΟΣΙΩΝ
Φυλής & Κοραή 79 - 13341 - Ανω Λιόσια - 2102474899
mail@3lyk-an-liosion.att.sch.gr
ΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Αγ. Μαρίνας 21 - 19300 - Ασπρόπυργος - 2105573435
mail@lyk-asprop.att.sch.gr
1ο ΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Αθηνάς 22 - 19200 - Ελευσίνα - 2105542631
mail@1lyk-elefs.att.sch.gr
2ο ΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Παγκάλου & Χατζηδάκη - 19200 - Ελευσίνα - 2105548013
mail@2lyk-elefs.att.sch.gr
ΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ
Ερυθρές - 19008 - Ερυθρές - 2263062229
mail@lyk-erythr.att.sch.gr
ΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ
Παπαφλέσσα & Πετρουλα 6 - 13451 - Ανω Λιόσια - 2102388638
mail@lyk-zefyr.att.sch.gr
ΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Ομήρου 4 - 19600 - Μαγούλα - 2105557540
mail@lyk-magoul.att.sch.gr
ΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ
Ομήρου & διομήδους - 19600 - Μάνδρα - 2105556350
mail@lyk-mandr.att.sch.gr
1o ΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
Μουσείου 1 - 19100 - Μέγαρα - 2296029602
mail@1lyk-megar.att.sch.gr
2ο ΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
Μουσείου 1 - 19100 Μέγαρα - 2296026101
mail@2lyk-megar.att.sch.gr
ΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
Φανερωμένης 1 - 19006 - Ν. Πέραμος - 2296033000
mail@lyk-n-peram.att.sch.gr

ΤΕΕ
1o ΤΕΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Καλλινίκου 7 - 13341 - Ανω Λιόσια - 2102473009
mail@1tee-an-liosion.att.sch.gr
2ο ΤΕΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Πίνδου & Κορινθιακού - 13341 - Ανω Λιόσια - 2102484059
mail@2tee-an-liosion.att.sch.gr
1ο ΤΕΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Κριεζή & Αθ. Διάκου - 19300 - Ασπρόπυργος - 2105579914
mail@1tee-asprop.att.sch.gr
1ο ΤΕΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γελάς 1 - 19200 - Ελευσίνα - 2105561956
mail@1tee-elefs.att.sch.gr
2ο ΤΕΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γελκάς 1 - 19200 - Ελευσίνα - 2105561693
mail@2tee-elefs.att.sch.gr
1ο ΤΕΕ ΜΕΓΑΡΩΝ
Κουρκούρι - 19100 - Μέγαρα - 2296022350
mail@1tee-megar.att.sch.gr

ΣΕΚ
1o ΣΕΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
Γελάς 1 - 19200 - Ελευσίνα - 2105548714
mail@1sek-dytik.att.sch.gr
2o ΣΕΚ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Ζήνων & Κομνηνών - 13341 - Ανω Λιόσια - 2102472600
mail@2sek-dytik.att.sch.gr
3o ΣΕΚ ΜΕΓΑΡΩΝ
Αγ. Ιωαν. Θεολόγου - 19100 - Μέγαρα - 2296083350
mail@3sek-dytik.att.sch.gr