Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σταύρος Κωτσάκης

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 01/08/1957

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Καλοχώρι Μεσσηνίας

ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, 15344 Γέρακας, 3ος όροφος

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ: ΓΕ.Λ. Ραφήνας, Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, Ραφήνα, 19009

Ε–mail: stkotsakis$sch.gr

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

·        Διδάκτορας του ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών («ΝΕΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ WEB 2.0»).

·        Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

·        Διπλωματούχος της Σχολής Αυτοματισμών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, του Πολυτεχνείου Βουκουρεστίου-IPB (ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ & ΜΗΧ/ΚΟΣ Η/Υ). Αναγνώριση του διπλώματος από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (Ηλ/γος Μηχ/κός Ε.Μ.Π.- κύκλου Αυτομ/μού & Η/Υ)

·        Πτυχιούχος Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑ.ΤΕ.Σ.-Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.

·        Πτυχιούχος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, της σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας

·        Πτυχιούχος του ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ

·        Πτυχιούχος του ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ

·        Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Επιπέδου ΙΙ, στην Πληροφορική

·        Πιστοποίηση επιμορφωτής επιμορφωτών (ΕΚΕΠΙΣ)

·        Πιστοποιημένος για την Ελλάδα,  από το Συμβούλιο της Ευρώπης, Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών, στη Δράση: «Digital Citizenship Education»

·        Παρακολούθηση ετήσιων Πανεπιστημιακών Σεμιναρίων

·        Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΙΕΠ, Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Ο.ΕΠ.Ε.Κ.-Ο.Ε.Κ.Κ., RAINBOW APPLE κ.λπ.)

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ – ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

·        Καθηγητής Πληροφορικής στις Ανώτερες Δημόσιες σχολές Εμπορικού Ναυτικού (1984-1990)

·        Καθηγητής Πληροφορικής στη Β’/θμια εκπαίδευση από το 1989-1990

·        Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής από το 2007-2018

·        Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής, από το 2018 έως 2023

·        Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής από το 07-04-2023 έως 19-6-2023

·        Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Αττικής από 20-6-2023 και συνεχίζει

·        Εργαστηριακός συνεργάτης του Τμήματος «Ηλεκτρονικά Υπολογιστικά Συστήματα» του ΤΕΙ Πειραιά. Από το 1993

·        Εισηγητής επιμορφωτικών σεμιναρίων (ΕΜΠ, Ε.Λ.Μ.Ε. Δ.  ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Κ.Α.Π., ΚΣΕ, κ.λπ).

·        Επιμορφωτής εκπαιδευτικών ΤΠΕ Α ΕΠΙΠΕΔΟΥ

·        Επιμορφωτής ΠΕΚ, ΙΕΠ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, κπαιδευτικών ΠληροφορικήΣ Επιπέδου Β΄ και Β1

·        Επιμορφωτής επιμορφωτών (ΙΔΕΚΕ Εκπαίδευση Ενηλίκων)

·        Επιστημονικός και ΟργανωτικόςΥπεύθυνος Περιφερειακών Διαγωνισμών Ρομποτικής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο πανελληνίων αντίστοιχων διαγωνισμών

·        Επιστημονικός και Οργανωτικός Υπεύθυνος και εισηγητής σεμιναρίων Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στ Δ.Δ.Ε. Αν. Αττικής

·        Υπεύθυνος και εισηγητής τμημάτων επιμόρφωσης για την εισαγωγή των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω μαθημάτων E-LEARNING, αναπτυγμένων σε πλατφόρμα του Π.Σ.Δ.

·        Ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών (Σχολικές Συμπράξεις-ΕΠΕΑΕΚ)

·        Εκπόνηση περιβαλλοντικών εργασιών

·        Δημοσιεύσεις άρθρων σε περιοδικά (ISI THOMSON REUTERS)

·        Δημοσιεύσεις σε συνέδρια (ΙΕΕΕ)

·        Συγγραφή επιστημονικών βιβλίων (Εκδόσεις Λιβάνη, Σχολικά εγχειρίδια -Διόφαντος)

·        Συντάκτης Προγραμμάτων Σπουδών

·        Αξιολογητής/Κριτής Εκπαιδευτικού Υλικού

·        Επιστημονικός υπεύθυνος Συμμετοχή σε συγγραφή βιβλίων για το ΙΔΕΚΕ

·        Υπεύθυνος Τομέα Πληροφορικής, Υπεύθυνος Προαιρετικών Μαθημάτων, Υπεύθυνος Τμημάτων Ειδίκευσης, Υπεύθυνος εργαστηρίων πληροφορικής (ΕΠΛ-ΓΕΛ)

·        Επιστημονικός Υπεύθυνος Επιστημονικών Συνεδρίων

·        Κριτής Επιστημονικών Άρθρων σε συνέδρια

·        Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (ΙΕΠ και Πανεπιστημίων)

·        Θεματοδότης-Αξιολογητής στην «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΓΕ.Λ.- ΕΠΑΛ,  2013-14)

·        Συντονιστής της ομάδας «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο – ΕΠΑ.Λ., 2022-23)»

·        Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής, ΙΕΠ 2015

·        Μελέτη ελέγχου της συμβατότητας των σεναρίων με τα Ισχύοντα Αναλυτικά προγράμματα, ΙΕΠ, 2015

·        Ως Ειδικός Επιστήμονας/ Εμπειρογνώμονας συμμετείχα στην «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» και στην μελέτη «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Πολλαπλασιαστής στο πρόγραμμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

·        Μέλος Νομαρχιακής Επιτροπής Πανελληνίων Εξετάσεων Νομού Αρκαδίας για τις σχολικές χρονιές 2007-2008 και 2008-2009.

·        Συντονιστής για το μάθημα ΑΕΠΠ, στο βαθμολογικό κέντρο Τρίπολης, για τις σχολικές χρονιές 2010-2011 και 2011-2012.

·        Τακτικό μέλος (αντιπρόεδρος) Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών του ΠΥΣΔΕ Αρκαδίας (μέλος διευρυμένου ΠΥΣΔΕ) από το 2014 έως το 2018

·        Τακτικό μέλος (αντιπρόεδρος) Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών του ΠΥΣΔΕ Αν. Αττικής (μέλος διευρυμένου ΠΥΣΔΕ) από το 2021 έως το 2022

·        Αναπληρωματικό  μέλος (αναπληρωτής αντιπρόεδρος συμμετοχή σε πάνω από10 συνεδριάσεις) του τοπικού Συμβουλίου επιλογής Στελεχών της Αν. Αττικής 2023 (από 10-1-2023 έως 19-6-2023)

·        Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ Δ. Αττικής από 20-6-2023 και συνεχίζει

·        Διευθυντής Π.Ε.Κ. Τρίπολης από το 2016 έως και το 2018

·        Πρόεδρος του 59 Βαθμολογικού Κέντρου και του 359 ΕΕΚ Αν. Αττικής για τα σχολικά έτη 2016-17 και 2017-18.

·        Πρόεδρος του 39 Βαθμολογικού Κέντρου και του 339 ΕΕΚ Αρκαδίας για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-21, 2021-22 και 2022-23.

·        Βαθμολογητής/Αξιολογητής ΑΣΕΠ ΠΕ19-20 το έτος 2008

·        Μέλος της επιτροπής Ειδικών Επιστημόνων, για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας το έτος 2018

·        Συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα Περιγραφικής αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση

·        Συμμετοχή σε συμπράξεις σχολείων στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ (Β΄ ΚΠΣ), για την ανάπτυξη εργασιών Πολυμέσων και σε προγράμματα ευρωπαϊκά προγράμματα ERASMUS (ΕΣΠΑ)

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

·        Αγγλική

·        Ρουμανική

Για το πλήρες βιογραφικό μου σημείωμα δείτε περισσότερα εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο