ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤHΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

17 Νοεμβρίου, 2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο