Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

21 Νοεμβρίου, 2023

Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου 2023Β

26 Οκτωβρίου, 2023

Εξεταστικά Κέντρα για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου 2023Β

24 Αυγούστου, 2023

Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου 2023Β

11 Μαΐου, 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ 2023Α

4 Απριλίου, 2023

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για τις εξετάσεις του κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Περιόδου 2023Α

Μετάβαση στο περιεχόμενο