ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των υπ.αριθμ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 προκηρύξεων του ΑΣΕΠ ότι οι υποψήφιοι πρέπει να

1. Προσκομίζουν δικαιολογητικά αφού πρώτα έχουν εγγραφεί στο ΟΠΣΥΔ

2. Προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που επικαλούνται στην αίτησή τους

3. Προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της συμπληρωμένης αίτησής τους

4. Προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς τους

 

Επισημαίνουμε ότι οι ώρες κατάθεσης είναι από τις 09:00 έως τις 14:00, τηρείται σειρά προτεραιότητας και μέχρι συμπλήρωσης 40 αιτήσεων ανά ημέρα. 

      

slideshow with thumbnails for joomla

 

Πρόσθετες πληροφορίες