ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής από 12 Απριλίου 2013 έως και 15 Απριλίου 2013 θα δεχθεί αιτήσεις ενδιαφερομένων οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν στο πρόγραμμα της ενισχυτικής διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής παιδείας έτους 2012-2013, για τα Σ.Κ.Ε.Δ. για τα οποία δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα κατά την πρώτη πρόσκληση.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους θα υποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απασχολούνται ήδη σε άλλο Σ.Κ.Ε.Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΕΔ  

ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ