Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι τοποθετούνται σε οργανική θέση κατά την διάρκεια του Αυγούστου, ότι μπορούν να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στο καινούργιο σχολείο, είτε αποστέλλοντας με fax υπεύθυνη δήλωση, είτε πηγαίνοντας οι ίδιοι οποιαδήποτε Δευτέρα μέχρι τις 31/08/2014.

                                                                               

                                                                             Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δ.Ε. Δυτικής Αττικής