Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής διά της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας, σε συνεργασία με την Παιδοπνευμονολογική, Παιδοαλλεργιολογική και Παιδονευρολογική Μονάδα της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Δυτ. Αττικής και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στα πλαίσια του προγράμματος με θέμα: 

«Ενημέρωση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Αντιμετώπιση Οξέων Αναπνευστικών, Αλλεργικών και Νευρολογικών Καταστάσεων στο Χώρο του Σχολείου»  

Έγκριση προγράμματος 

Πρόγραμμα σεμιναρίου