Η Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, δια του γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «ΑΙΤΗΜΑ», οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα:

«Κλιματικές αλλαγές, περιβαλλοντικοί πρόσφυγες και ανθρώπινα δικαιώματα. Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προσφύγων».

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν / ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί σε θέματα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προσφύγων, ώστε να μπορούν να υλοποιούν αντίστοιχες Δράσεις ή αντίστοιχα Σχολικά Προγράμματα στα σχολεία τους, υποστηριζόμενοι από εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας εκπαιδευτικό υλικό.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012, και ώρα 12-15.30, στο 1ο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας (Πίνδου και Αθηνάς, τηλ. 210-5544574) και σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν έως και 25 εκπαιδευτικοί, στους οποίους θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Πρόσκληση - Αίτηση