Προσκλήσεις 2018

Ενεργές

Γ/σιο Νέας Περάμου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Ελευσίνα στις 27/11/2018 | Προσφορές έως και 21/11/2018 

2ο Γ/σιο Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Στέκι Μ.Α.Ν.Α. στις 03/12/2018| Προσφορές έως και 19/11/2018

2ο Γ/σιο Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Σινέ Τριανόν στις 12/12/2018| Προσφορές έως και 19/11/2018

2ο Γ/σιο Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Ακρόπολη στις 05/12/2018| Προσφορές έως και 19/11/2018

1ο Γ/σιο Μεγάρων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο πάρκο Τρίτση στις 21/11/2018 | Προσφορές έως και 16/11/201

2ο Γ/σιο Ασπροπύργου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Ακρόπολη στις 27/11/2018| Προσφορές έως και 21/11/2018

ΓΕΛ Φυλής | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο στις 03/12/2018 | Προσφορές έως και 21/11/2018

 4ο Γ/σιο Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στη Χασιά στις 29/11/2018| Προσφορές έως και 19/11/2018

Γ/σιο Μαγούλας | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Ίδρυμα Λασκαρίδη στις 20/11/2018 | Προσφορές έως και 16/11/2018

ΓΕΛ Ζεφυρίου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Κέντρο Αιμοδοσίας στις 27/11/2018 | Προσφορές έως και 19/11/201