Προσκλήσεις 2017

Ενεργές

 Γ/σιο Μαγούλας| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Ίδρυμα Νιάρχος στις 30/3/2018 | Προσφορές έως και 27/3/2018

4ο Γ/σιο Άνω Λιοσίων| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Ακρόπολη στις 18/4/2018 | Προσφορές έως και 29/3/2018

ΓΕΛ Ερυθρών | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο 1ο ΕΠΑΛ Θήβας στις 29/3/2018 | Προσφορές έως και 23/3/2018

1ο Γ/σιο Ελευσίνας | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο θέατρο ΖΙΝΑ στις 30/3/2018 | Προσφορές έως και 23/3/2018

2ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Ναύπλιο στις 27/4/2018 | Προσφορές έως και 26/3/2018

Γ/σιο-Λ.Τ. Βιλίων| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στη Χαλκίδα-Ερέτρια στις 26/4/2018 | Προσφορές έως και 29/3/2018

ΓΕΛ Φυλής| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Σαλαμίνα στις 28/3/2018 | Προσφορές έως και 26/3/2018

ΓΕΛ Μαγούλας| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Ερμιόνη από 21/4/2018 έως 23/4/2018  | Προσφορές έως και 23/3/2018

2ο Γ/σιο Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Καπνικαρέα στις 30/4/2018 | Προσφορές έως και 23/3/2018

2ο Γ/σιο Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Θωρηκτό Αβέρωφ στις 27/4/2018 | Προσφορές έως και 23/3/2018

2ο Γ/σιο Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο εργοστάσιο ΔΕΛΤΑ στις 27/4/2018 | Προσφορές έως και 23/3/2018

2ο Γ/σιο Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο εργοστάσιο ΔΕΛΤΑ στις 26/4/2018 | Προσφορές έως και 23/3/2018

2ο Γ/σιο Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Ίδρυμα Νιάρχος στις 25/4/2018 | Προσφορές έως και 23/3/2018

3ο Γ/σιο Ασπροπύργου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Λουτράκι στις 27/4/2018 | Προσφορές έως και 27/3/2018

ΓΕΛ Μαγούλας| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Ακρόπολη στις 27/3/2018 | Προσφορές έως και 23/3/2018

1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Ναύπλιο στις 27/4/2018 | Προσφορές έως και 26/3/2018

1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Πάτρα από 27/4/2018 έως 29/4/2018 | Προσφορές έως και 26/3/2018

1ο ΓΕΛ Μεγάρων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Βόλο από 27/4/2018 έως 29/4/2018 | Προσφορές έως και 26/3/2018

1ο Γ/σιο Μάνδρας | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Ακρόπολη στις 28/3/2018 | Προσφορές έως και 23/3/2018