Προσκλήσεις 2017

Ενεργές

1ο Γ/σιο Ασπροπύργου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Φλοίσβο στις 24/5/2018 | Προσφορές έως και 17/5/2018

1ο Γ/σιο Ασπροπύργου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Χαλκίδα στις 17/5/2018 | Προσφορές έως και 14/5/2018

1ο Γ/σιο Μάνδρας | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Αθλητικό Πάρκο Πάρνηθας στις 25/5/2018 | Προσφορές έως και 16/5/2018

1ο Γ/σιο Μάνδρας | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Ολυμπιακό Χωριό στις 24/5/2018 | Προσφορές έως και 16/5/2018

1ο Γ/σιο Ασπροπύργου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Ίδρυμα Ευγενίδου στις 16/5/2018 | Προσφορές έως και 11/5/2018