Προσκλήσεις 2019-2020

Ενεργές

1ο Γ/σιο Ελευσίνας| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στη Κιβωτό του κόσμου στις 11/2/2020| Προσφορές έως και 30/1/2020

 Γ/σιο-Λ.Τ. Βιλίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στα Ιωάννινα στις 20-23/3/2020|Προσφορές έως και 03/2/2020

1ο Γ/σιο Ελευσίνας| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στη Βουλή στις 9/3/2020| Προσφορές έως και 30/1/2020

1ο Γ/σιο Ελευσίνας| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στη Βουλή στις 24/2/2020| Προσφορές έως και 30/1/2020

 2o ΓΕΛ Μεγάρων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στα Τρίκαλα στις 26-29/3/2020|Προσφορές έως και 29/1/2020

Γ/σιο Φυλής| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Πήλιο-Πορταριά στις 4-6/4/2020| Προσφορές έως και 10/2/2020

 2o Γ/σιο Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στη Λάρισα-Δίον-Θεσσαλονίκη-Παλαιό Αγ. Παντελεμονα-Βόλο στις 2-5/4/2020|Προσφορές έως και 30/1/2020

 1o ΓΕΛ Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στη Μαίναλο-Δημητσάνα-Βυτίνα στις 21/2/2020|Προσφορές έως και 28/1/2020

ΓΕΛ Φυλής| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στη Ρώμη στις 24-28/2/2020| Προσφορές έως και 29/01/2020

 4o Γ/σιο Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στα Σπάτα στις 04/2/2020|Προσφορές έως και 30/1/2020

1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στα Ιωάννινα 28-31/3/2020| Προσφορές έως και 24/01/2020

1ο Γ/σιο Ελευσίνας| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη 09-11/4/2020| Προσφορές έως και 23/1/2020

 2o ΓΕΛ Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη στις 12-15/3/2020|Προσφορές έως και 24/1/2020

1ο Γ/σιο Ζεφυρίου| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Καλαμάτα-Μεσσηνία 09-12/4/2020 - Προσφορές έως και 23/01/2020