Προσκλήσεις 2019-2020

Ενεργές

 4ο Γ/σιο Ελευσίνας | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στη Χαλκίδα-Ερέτρια στις 20/3/2020| Προσφορές έως και 10/3/2020

 1ο Γ/σιο Ασπροπύργου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Ίδρυμα Λασκαρίδη στις 11/3/2020| Προσφορές έως και 6/3/2020

Γ/σιο Μαγούλας| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο ΣΥΑΣ Πάχη στις 10/3/2020|Προσφορές έως και 6/3/2020

ΓΕΛ Φυλής| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Ίδρυμα Ωνάση στις 13/3/2020|Προσφορές έως και 9/3/2020

 3o ΓΕΛ Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Καρπενήσι στις 29-31/3/2020| Προσφορές έως και 9/3/2020

 2ο Γ/σιο Ασπροπύργου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Ίδρυμα Νιάρχος στις 16/3/2020| Προσφορές έως και 11/3/2020

 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Κέρκυρα στις 5-8/4/2020| Προσφορές έως και 10/3/2020

 1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στα Ιωάννινα στις 9-12/4/2020| Προσφορές έως και 10/3/2020

1ο Γ/σιο Μάνδρας| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην εφημερίδα Καθημερινή στις 10/3/2020|Προσφορές έως και 6/3/2020

 4o Γ/σιο Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Ευγενίδειο Ίδρυμα στις 17/3/2020|Προσφορές έως και 6/3/2020