Προσκλήσεις 2017

Ενεργές

ΓΕΛ Ερυθρών | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Odeon cinemapark στις 25/10/2017 | Προσφορές έως και 19/10/2017

3ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στα Χανιά ή Κέρκυρα ή Γιάννενα από 07/12/2017 έως 12/12/2017 | Προσφορές έως και 24/10/2017

Γ/σιο Μαγούλας | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Θέατρο Διονύσου στις 25/10/2017 | Προσφορές έως και 19/10/2017

1ο Γ/σιο Ασπροπύργου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Θησείο-Πλάκα στις 30/10/2017 | Προσφορές έως και 20/10/2017

2ο ΕΚ Δυτικής Αττικής | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Μουσείο ΟΤΕ στις 26/10/2017 | Προσφορές έως και 20/10/2017

ΓΕΛ Μάνδρας | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Πολυτεχνείο στις 20/10/2017 | Προσφορές έως και 16/10/2017

1ο ΕΠΑΛ Ασπροπύργου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη από 09/11/2017 έως 11/11/2017 | Προσφορές έως και 21/10/2017

1ο Γ/σιο Ασπροπύργου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο εργοστάσιο skag στις 25/10/2017 | Προσφορές έως και 17/10/2017

3ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Πολωνία από 16/12/2017 έως 22/12/2017 | Προσφορές έως και 20/10/2017