Προσκλήσεις 2019-2020

Ενεργές

 2ο Γ/σιο Ελευσίνας | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Κέρκυρα στις 2-5/4/2020| Προσφορές έως και 21/2/2020

ΓΕΛ Μάνδρας| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 21/2/2020|Προσφορές έως και 19/2/2020

 1ο Γ/σιο Ελευσίνας | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στη Νέα Πέραμο στις 28/2/2020| Προσφορές έως και 17/2/2020

ΓΕΛ Ερυθρών| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στον κινηματογράφο ΟΠΕΡΑ ODEON στις 28/2/2020|Προσφορές έως και 14/2/2020

Γ/σιο Μαγούλας| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Μουσείο Πόλεως Αθήνας στις 21/2/2020| Προσφορές έως και 17/2/2020

 3ο Γ/σιο Ασπροπύργου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Βόλο-Πήλιο στις 26-29/3/2020| Προσφορές έως και 18/2/2020

 2ο ΓΕΛ Μεγάρων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Βόλο στις 2-3/4/2020| Προσφορές έως και 18/2/2020

 2o Γ/σιο Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο αθλητικό κέντρο Φωκιανός στις 13/3/2020|Προσφορές έως και 14/2/2020

 2o Γ/σιο Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο αθλητικό κέντρο Φωκιανός στις 12/3/2020|Προσφορές έως και 14/2/2020

 2o Γ/σιο Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Ιστορικό Μουσείο στις 11/3/2020|Προσφορές έως και 14/2/2020

 1ο ΕΠΑΛ Ελευσίνας | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Δίστομο-Αράχωβα στις 6/3/2020| Προσφορές έως και 14/2/2020

 2ο Γ/σιο Ασπροπύργου | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στη Νέα Πέραμο στις 20/2/2020| Προσφορές έως και 18/2/2020

 

 1o ΓΕΛ Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Καλαμάτα στις 9-12/4/2020|Προσφορές έως και 14/2/2020

 4o Γ/σιο Άνω Λιοσίων | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο θέατρο Κνωσσός στις 26/2/2020|Προσφορές έως και 18/2/2020

1o Γ/σιο Μάνδρας | Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στα Βίλια στις 20/2/2020|Προσφορές έως και 14/2/2020

1ο ΕΠΑΛ Μεγάρων| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στο Βόλο 6-8/3/2020|Προσφορές έως και 14/2/2020

1ο ΕΠΑΛ Μεγάρων| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στη Γερμανία 28/3/2020-11/4/2020|Προσφορές έως και 14/2/2020

ΓΕΛ Νέας Περάμου| Εκπαιδευτική επίσκεψη - Μετακίνηση στην Κρήτη στις 29/3/-4/4/2020|Προσφορές έως και 24/2/2020