Το γραφείο Αγωγής Υγείας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής σε συνεργασία με το Θριάσιο Νοσοκομείο πραγματοποιεί εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2012 σε σχολικές μονάδες που είχαν αιτηθεί. Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις αναφέρονται  σε θέματα σχετικά με το κάπνισμα, την ατομική υγιεινή, την παραβατικότητα ανηλίκων, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, την εξάρτηση από το διαδίκτυο κ.α. και υλοποιούνται από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
Επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές σχολικές μονάδες, οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις θα συνεχιστούν από τον Ιανουάριο 2013 με μεγαλύτερη θεματολογία και σε περισσότερα σχολεία.