Το 2ο ΣΕΚ Δυτ. Αττικής συμμετέχει με παρουσίαση,στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον έλεγχο του καπνίσματος -  "Μαθαίνω να μην καπνίζω" που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 6-8 Δεκεμβρίου 2012 στο χώρο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.. Το 2ο ΣΕΚ Δυτ. Αττικής είχε υλοποιήσει πρόγραμμα Αγωγής Υγείας την περασμένη σχολική χρονιά με τίτλο:" Η επίδραση του καπνίσματος στην υγεία και την ομορφιά" και θα παρουσιάσει  την πορεία του προγράμματος καθώς και τα αποτελέσματά του.